حلول ماه مهمانی خدا، ماه نیکی بر تمام مسلمانان مبارک

باز هم سجاده و شوق دعـا                          
لحظه های سبز بودن با خدا
باز هم عطر گل یاس سپید                          
یک نیستان ناله و شور و امید
بال در بـال نسیـم مهربـان                           
می روم تا هفت شهـر آسمان
می روم تا مبـدأ نـور سحر                           
با حضور عشق با شـوری دگر

دختران عزیز روزه اولی صبای نور؛
در اولین روز از ماه مبارک رمضان، تبریک ما را به مناسبت آغاز انجام فرایض الهی و توفیق انجام نماز و روزه پذیرا باشید.
طاعاتتان مورد قبول حق تعالی باشد.
ما را در دعای خیر خویش فراموش نکنید.