گرامیداشت هفته‌ی معلم

 

معلم تو را سپاس..

سلامی به بلندای تاریخ عاشقی.. سلامی به بلندای مهربانی که اندازه ای برایش نیست
سلامی به نهایت شرف... ابرو... ایثار... عشق و معرفت
سلامی به بامرامترین مخلوق خدا... به او که با درد بچه ای درد کشید با خنده دیگری خندید.... به او که جز او را نتوان یافت 
سلام به شما، شمایی که غصه ها را پشت  در مدرسه جا می‌گذارید و با لبی خندان به کلاس سلام  می کنید . این روزها نیمکت ها ازفراق شما خوبان صبور و نیمکت نشینان پر هیاهو زانوی غم به بغل گرفته ودر حسرت دیدار تان می‌سوزد... اما در عوض مانیتور لب تاب و تبلت و گوشی هر روزانتظار صدا و چهره عاشقانی را می کشد که در قرنطینه نیز با هزاران مشکل... آموزش را رها نکر ده و با فضای مجازی مهمان خانه های شاگردانشان بودند... نمی‌دانم ترا چه بنامم ، سنگرسازان  بی سنگر علم و معرفت یا عاشقان بی کلک... هرچه بگویم و هر چه بنامم به اندازه صبر و شکیبایی و نجابت و دلدادگی تو نیست. ای دلداده ی با معرفت روزت هزاران بار فرخنده باد....  

گزارش تصویری