ولادت امام علی (ع) و روز پدر مبارک.

سرچشمه ی عشق با علی آمده است
گل کرده بهشت تا علی آمده است
شد کعبه حرمخانه میلاد علی(ع)
کز کعبه صدای یا علی آمده است

فرخنده میلاد شاه مردان امیرمومنین علی (ع) و روز پدر مبارک باد

باباهای مهربون صبای نور، روزتون مبارک