تعطیلی مدارس در روز شنبه ۳ اسفند ۹۸

تعطیلی مدارس در روز شنبه ۳ اسفند ۹۸

به دلیل فرایند اجرایی انتخابات؛
کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان های استان تهران شنبه سوم اسفند ۹۸  تعطیل است

رییس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران  از تعطیلی کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان های استان تهران در شنبه سوم اسفندماه ۹۸ به دلیل روند اجرایی انتخابات خبر داد.