تعطیلی مدارس روز یکشنبه ۲۹ دی به علت بارش برف

همه مقاطع تحصیلی مدارس شهرتهران تعطیل است

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت به دلیل افزایش بارش برف و یخبندگی معابر همه مدارس شهر تهران در همه مقاطع تحصیلی امروز یکشنبه تعطیل است.

@khabarchinnews