مجتمع آموزشی صبای نور

مجتمع آموزشی صبای نور از جمله مدارس هوشمند منطقه 2 است، که با توجه به یادگیری آموزشی در صدد فراهم کردن بستری مناسب جهت رشد تقویت قوه تخیل و ایده پردازی می باشد. پرورش در راس کار قرار دارد و آموزش مرحله ی دوم آن.

با توجه به تاثیر شگرف نیروی انسانی بر امر آموزش، تلاش کرده ایم تا همراهی مجموعه ای از همکاران شایسته را با خود داشته باشیم. معلمان و دیگر نیروهای انسانی که دانش آموخته ی رشته های تخصصی با تحصیلات تکمیلی هستند. دوستانی که دوعرصه عمل و نظر را به هم پیوند داده اند، از سویی صاحب دانش اند و از سوی دیگر در میدان کار تجربه اندوخته اند. سال ها عرصه های فرهنگ و دانش را آزموده و سپس آن را از نظر به عمل آورده اند.

ماهیت مجتمع ما، آموزشی و پرورشی است. ماموریت مجموعه پرورش انسان آگاه، بیدار و درنهایت دانشور است که جهان را معنایی تازه بخشد. هم به ارزش های انسانی پایبند باشد و هم در انجام وظایف اجتماعی و شهرنشینی مدرن خود، کارامد و توانمند باشد.

طراحی و اجرای برنامه های آموزشی مجتمع در راستای پرورش انسان هایی متفکر، متخصص و توانمند در ابعاد مختلف زندگی فردی، حرفه ای و اجتماعی به عنوان شهروندان خلاق، جامعه پذیر، منعطف و توسعه یافته است.

فعالیت های مدرسه علاوه بر روزهای عادی، در ایام تعطیل از طریق سایت و پنل مدرسه و به صورت مستمر توسط آموزگاران، کادر مجرب و مدیریت دبستان انجام می پذیرد. بررسی تکالیف، پاسخگوی آنلاین و همینطور برگزاری آزمون های آنلاین از جمله ی این فعالیت هاست.