صبای نور

فرم پیش ثبت نام
سند تحول مدارس هوشمند
شرایط ثبت نام
کادر مدرسه صبای نور

مناسبت ها

مجتمع آموزشی صبای نور

مجتمع آموزشی صبای نور از جمله مدارس هوشمند منطقه 2 است، که با توجه به یادگیری آموزشی در صدد فراهم کردن بستری مناسب جهت رشد تقویت قوه تخیل و ایده پردازی می باشد. پرورش در راس کار قرار دارد و آموزش مرحله ی دوم آن.

ادامه ...
مجتمع آموزشی صبای نور

اخبار

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر