صبای نور

فرم پیش ثبت نام
فرم همکاری
سند تحول مدارس هوشمند
شرایط ثبت نام
کادر مدرسه صبای نور

مناسبت ها

مجتمع آموزشی صبای نور

مجتمع آموزشی صبای نور از جمله مدارس هوشمند منطقه 2 است، که با توجه به یادگیری آموزشی در صدد فراهم کردن بستری مناسب جهت رشد تقویت قوه تخیل و ایده پردازی می باشد. پرورش در راس کار قرار دارد و آموزش مرحله ی دوم آن.

با توجه به تاثیر شگرف نیروی انسانی بر امر آموزش، تلاش کرده ایم تا همراهی مجموعه ای از همکاران شایسته را با خود داشته باشیم. معلمان و دیگر نیروهای انسانی که دانش آموخته ی رشته های تخصصی با تحصیلات تکمیلی هستند. دوستانی که دوعرصه عمل و نظر را به هم پیوند داده اند، از سویی صاحب دانش اند و از سوی دیگر در میدان کار تجربه اندوخته اند. سال ها عرصه های فرهنگ و دانش را آزموده و سپس آن را از نظر به عمل آورده اند.

ماهیت مجتمع ما، آموزشی و پرورشی است. ماموریت مجموعه پرورش انسان...

ادامه ...
مجتمع آموزشی صبای نور

اخبار

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر